Info

Kort om Nykarleby Cykelklubb

Nykarleby Cykelklubb, NCK, bildades 2003. Ett ursprungligt intresse var att bilda en förening genom vilken ett lokalt cykellopp kunde initieras och arrangeras – något som vid den tiden inte ordndes någon annanstans i Österbotten. Närmaste större motionslopp var Pirkkaloppet i Tammerfors.

Nykarlebyloppet gick första gången av stapeln 2003 och har ordnats varje år sedan dess. Första årgångarna var deltagarantalet ca. 60 cyklister och efter en stadig ökning är antalet numera kring 200 deltagare.Cykling som motionsform ökade starkt åren kring 2006-2008 och ökar fortfarande om än inte lika drastiskt. Allt fler upptäcker fördelarna med cykling som motions-/träningsform och fler cykellopp (motionslopp) har uppstått i Österbotten som en följd av detta. Samtidigt ökar insikten att jobbpendling på cykel också kan klaras av vartefter man märker att även något längre sträckor kanske inte är oöverkomliga på sadeln. Dessutom bjuder cykelpendlandet på möjligheter till ytterligare lite extra motion och en god grund för kondition och form. För att inte tala om att låta bilen stå.Det ökade cykelintresset har även varit högst märkbart inom NCK. Idag har klubben ca 120 medlemmar. Merparten från Nykarleby och Jakobstad men även på flera orter från Terjärv i norr till Solf i söder.

Klubbens verksamhet har även breddats och förutom Nykarlebyloppet ordnas sedan ett antal år populära bussresor till Vätternrundan, gemensamma cykelträningar, mtb-träningar för juniorer, spinningträningar (vinterhalvåret) i samarbete med Sportsclub samt i viss mån Nykarleby-arbis, medlemmar föreläser och förevisar kring cyklande och cykelskötsel, ca 10 medlemmar har tävlingslicens och kör bl.a. nationella tävlingar och såväl ålders-FM som elit-FM.

I ålders-FM tog vi 2009 guld i H-40 och Bons i D-40.
2010 blev det  i tempoloppen silver i H-30 och brons i H-45. I landsvägsloppen blev det silver i klasserna H-30 och H-45.
Utöver dessa resultat har vi haft flera segrar och framskjutna placeringar i både nationella lopp och distriktstävlingar.
Ett antal juniorer har senaste två säsongerna deltagit i tävlingar och gjort mycket väl ifrån sig. Även de har bjudit på segrar och pallplaceringar.Under 2011 planerar klubben arrangera två distriktstävlingar.Nykarlebyloppet fortsätter och verkar ha hittat en mycket väl fungerande och uppskattad form vilken NCK nu försöker bibehålla och förädla.

Tävlingar är dock inte det centrala i NCK’s verksamhet. Klubben vill i huvudsak agera för cyklandet i alla dess former och verka för att cykelkulturen ska nå allt fler. Därför är allt från trafikfrågor och säkerhet till motion, hälsa och träning viktiga frågor. Cyklandet är också en social verksamhet och oberoende den enskilda cyklistens mål med sitt cyklande så hittas gemensamma nämnare och diskussionsunderlag. Oberoende kapacitet befinner sig alla cyklister på samma vägar och möter likartade upplevelser och erfarenheter både i positiv och negativ anda. Den samlade erfarenheten inom klubben kan förhoppningsvis användas som sakkunskap i flera frågor som rör cykling överlag och vi hoppas kunna sprida och fördjupa cykelkulturen på ett positivt sätt. Klubben är även öppen för varierande former av kollaborationer och projekt i ett flertal olika sammanhang.